Desenvolupament

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 14 de març de 2021

El Diccionari normatiu valencià defineix desenvolupament com l’acció o efecte de fer passar alguna cosa d’un estat a un altre estat més perfecte o més complex. l’índex de desenvolupament humá de qualsevol comunitat és funció de tres variables principals: salut, formació i renda.

La salut està condicionada per la renda i la formació. La formació ho és per la renda

L’índex de desenvolupament de cada comunitat oscil·la entre 0 i 1. No hi ha cap país que tingui un índex de 0 (menor desenvolupament) ni d’1 (major desenvolupament). La gran majoria de països africans se situen en una banda de 0,7 a 0,3. En efecte, hi ha països africans que estan molt poc desenvolupats dins l’actual s. XXI

Fent una previsió, es pot dir que els països més avançats aconseguiran uns bons nivells dins l’actual segle, però poden afluixar el motor de la màquina. Els països nord-africans van destacats. Dins la resta sobresurten països relativament petits (sobretot insulars) així com països molt potents com Kenya, Nigèria o Sud-àfrica