SDRCA

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 d’agost de 2020

L’objectiu bàsic de la SDRCA (Barcelona, 2006), Assoc. és difondre les realitats culturals africanes mitjançant tota mena de mèdia:

laveudafrica.com

barcelona-drassanes-per-africa.org

africatv. cat

SDRCA.es

“Barcelona-drassanes per Àfrica” és el títol global de les activitats de la SDRCA. Significa que Barcelona pot ser centre de les relacions entre Àfrica i Europa. Aquest projecte inclou el Parlament africà de Barcelona (en desenvolupament)

L’objectiu de tots els mèdia de la SDRCA és que Àfrica pugui arribar a tants lloc com sigui possible. La seva clientela s’estén principalment per tot l’hemisferi Nord del planeta. Tenir una clientela fidelitzada no és l’objectiu de la SDRCA

La SDRCA va entrant en diferents mercats internacionals. Com a objectiu secundari pretenem fidelitzar la nostra clientela, encara que no és la qüestió prioritària. La SDRCA s’escampa com una taca d’oli

La SDRCA té diferents grups de treball, oberts a tothom:

Club00 (comuncació, informació. participació)

Club09 (formació)

Club15 (salut)

Club23 (interculturalitat)

Club40 (cooperació local)

Club41 (cooperació internacional)

Club87 (recerca, reciclatge)