Megalòpolis

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 8 d’agost de 2020

El terme megalòpolis o megàpolis s’aplica a el conjunt d’àrees metropolitanes, el creixement urbà accelerat porta a l’contacte de l’àrea d’influència d’una amb les altres. En definitiva, les megalòpolis solen estar formades per conurbacions de grans ciutats.

En l’actualitat el continent africà presenta exemples de megalopolització demogràfica típics de el “Tercer Món” (o de l’subdesenvolupament econòmic), es tracta de ràpids i bastant caòtics creixements demogràfics en certs punts a causa d’aquests factors principals: l’alta taxa de natalitat, l’emigració massiva des del camp a la ciutat a causa de l’endarreriment rural que fa impossible sustentar a la població de les àrees rurals, la concentració dels pocs recursos econòmics dels països en les antigues capçaleres colonials, la centralització burocràtica en tals capçaleres.

D’aquesta manera poden ser considerades el Caire (a Egipte) o Lagos (a Nigèria); més complex és el cas sud-africà ja que la megalòpolis està econòmicament més descentralitzada.

Font: wikipedia