Guerres… civils

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA Assoc. – Les Corts – 11 de novembre de 2020

La premsa informa de dos conflictes armats a l’Àfrica durant el propassat cap de setmana. Dos conflictes armats, un a Etiòpia i l’altre a Nigèria. SDRCA, Assoc. presentava durant el 2014 el seu llibre “Conseqüències d’una guerra civil com evitar-la ?” (Barcelona 2014). la nostra associació no només està peocupada per aquests conflictes armats sinó perquè solen ser els únics titulars dedicats a l’Àfrica

SDRCA, Assoc. plantejava dues definicions paral·leles: salut i pau. Es pot parlar de salut com un estat de benestar personal. Es pot parlar de pau com un estat de benestar social

El Diccionari normatiu valencià assenyala que guerra civil és la lluita armada entre ciutadans d’un mateix país o d’un mateix Estat, dividits en bàndols hostils

Aquestes capçaleres dedicades a conflictes armats a l’Àfrica ens oculten les desgràcies que tenen lloc després de la guerra, la postguerra. Considero que moltes persones no es recorden dels fets que van tenir lloc després de la nostra guerra d’Espanya, més de vint anys de desgràcia per part de totes les persones tocades tant per activa com per passiva

Les guerres de l’Àfrica, generalment civils, ens oculten les veritables causes que inhibeixen el desenvolupament socoeconòmic d’aquests països. Un cas espectacular va ser la guerra del Congo que, per causes majoritàriament alimentàries va causar la mort d’uns cinc milions de persones

El meu desig no és altre que es posi fre a les causes que originen conflicts armats en el si d’Àfrica al temps que desitjo que la premsa internacional es faci més càrrec de l’esforç que fan molts africans per tal que el seu país llueixi arreu del món