Tabaquisme

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 17 de març de 2021

El tabaquisme és una malaltia pròpia del consum de tabac. Pot arribar a ser realment molt addictiu. Segons el Diccionari normatiu valencià, el tabaquime és una intoxicació aguda o crònica per l’abús en el consum del tabac

Segons informacions derivades de la premsa, els fumadors a Espanya són el 24% de les persones que hi viuen, però aquesta malaltia ha aribat també a l’Àfrica. El 8% de la població africana fuma

Com en tots els vicis, la persona en qüestió es desprèn de diners per cremar-los en forma de tabac. Comentant aquest tema amb una persona africana resident al Camerun, es nega a acceptar que aquest país sigui més pobre que Espanya. Fent un petit joc, Espanya és és 3 vegades més rica que l’Àfrica perquè té 3 vegades més de consumidors que a l’Àfrica

El tabaquisme pot ser observat com a indicador dels diners que hi són considerats, és propi del consumisme més flagrant

Continuant amb el testimoni camerunès, aquest afirma que el Camerun és més ric que Espanya. Es refereix als recursos naturals que encara conserven els camerunesos: els boscos tropicals. Jo tinc un petit esglai perquè els camerunesos puguin decidir ser una nova Amazònia per la tala d’arbres