Conurbacions

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 18 de març de 2021

D’acord amb el Diccionari normatiu valencià, conurbació és un conjunt integrat per un grup de nuclis urbans inicialment independents que forma un continu edificat, amb un centre que exercix una atracció centrípeta, sobretot pel que fa a treball i a servicis.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona és una entitat administrativa pública metropolitana nascuda el 2010, formada per Barcelona i altres 36 municipis que acullen més de 3,2 milions de persones. Agrupa, doncs, part de la regió metropolitana de Barcelona, una zona geogràfica que va més enllà de l’àrea administrativa i que és una de les àrees més poblades d’Europa.

La delimitació administrativa actual té 636 km² de superfície, tot i que una llei de 1968 la va definir inicicalment com una àrea molt més vasta, que ocupava 3.297 km². El 48% dels seu territori està urbanitzat i el 52% restant és ocupat per 25 km de platges i més de 25.000 hectàrees de zones naturals.

Dins el territori metropolità hi ha tres grans espais: la zona agrícola del delta del Llobregat, les àrees urbanitzades del pla de Barcelona i els espais verds dels massissos del Garraf, Collserola i la serralada de Marina.

És l’aglomeració metropolitana més important del Mediterrani occidental, on es genera la meitat del PIB de Catalunya.

L’Àfrica conté nombroses conurbacions que són com un imant que atrau persones de tot el país considerat en busca de més oportunitats que en els seus llocs d’origen. Probablement, les conurbacions són les entitats més econòmiques a l’hora de donar serveis a cada habitant

L’Àfrica conté 50 ciutats amb poblacions milionàries: El Caire (21 milions) i Lagos (19,4) són les que hi acullen més més persones. Entre 12 i 14 milions hi ha Kinshasa i Johannesburg. Luanda, Dar es-Sam, Khartum, Nairobi, Abidjan Alexandria, Accra també són entre les  100 aglomeracions urbanes més poblaes del món, entre 4,8 i 47 milions de persones

 

Font: wikipedia