Sous

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 7 de març de 2021

El Llibre blanc del comerç amb Àfrica (SDRCA, 2012) calcula la renda laboral mitjana dels africans residents a l’Àfrica. Aquest sou mitjà resulta ser de mitjana d’uns 150€/mes. Un periodista al Camerun ingressa uns 150€/mes segons fonts dignes de crèdit

Amb aquests diners, les persones africanes amb edat de treballar poden viure perfectament perquè poden cobrir en el seu mercat totes les seves necessitats més peremptòries

Ara bé, l’adquisició de productes tecnològics ve determinada pels processos d’importació. Un exemple clar és el dels ordinadors portàtils. Caldrà estalviar uns quants mesos per poder-ne comprar un. Pot ser que també l’empresa on es treballi doni facilitats a les persones que té en nòmina perquè els utilitzin

El que es va veure al Camerun (2015) és que les administracions públiques no disposen de prou diners per mantenir en bon estat les vies públiques

La major dificultat que hi ha és accedir a un lloc de treball perquè aquest procés facilita l’accés a mercats plenament retribuïts. Dit d’una altra forma, cal assegurar bé la cadira perquè sol ser en molts casos una bona font de riquesa