Garanties

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 6 de març de 2021

No n’hi ha prou en avaluar la misèria i la gran misèria que hi ha a l’Africa. Cal dissenyar alhora mecanismes per a reduir la manca de recursos que tenen aquestes persones. La SDRCA considera que s’han d’atacar aquests problemes aportant salut, formació i renda a les persones que viuen en condicions impròpies de la naturalesa humana

Si no existeix encara, la SDRCA considera que s’hauria de fundar una federació d’organitzacions dedicades a impulsar les societats africanes que ho demanin. Un punt de referència pot ser una federació com la FCONGD, radicada a Barcelona

Es considera que caldria subvencionar no només les persones que tenen un modus vivendi pitjor sinó que també comunitats a un pas de sortir de la pobresa. Així es té un efecte llebre per a les comunitats més necessitades

La idea és que aquesta hipotètica fundació treballi com ho fa tota empresa mitjana, per objectius, per comptabilitat, amb direcció executiva. Aquesta federació gestionaria tots els recursos econòmics i materials de totes les entitats que en formessin part

S’ha d’anar més a l’Àfrica, però amb més garanties