Sou fumeques ?

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – 23 de gener de 2019

Ser fumeca és un atemptat contra la salut i contra la de les persones que ens envolten, Cal tenir això en compte si fumeu, però també que genereu una bona colla de residus a més del diòxid de carboni. A grosso modo podem classificar els residus segons segueix:

  • films de plàstic que embolcallen paquet o capsa i els 10 paquets del cartó de tabac
  • el contenidor de paper o cartolina duu nomalment 20  cigarretes
  • les burilles, les burilles contenen 3 materials: filtre, tabac residual i restes de paper que embolcallen el filtre

El filtre de cada cigarreta està constituït pel polímer artificial anomenat acetat de cel·lulosa, un polímer desenvolupat fa més de 150 anys per un químic francès d’Estrasburg. Aquest polímer és biodegradable.

El problema ve perquè el filtre està envoltat per un trocet de paper molt ben enganxat que priva inclús la dissolució amb acetona, el millor dissolvent de l’acetat de cel·lulosa

La idea és trinxar durant breus segons les burilles amb una picadora de carn, preferentment Moulinex perquè és especialment règia. Podeu trinxar unes 50 burilles de cop per obtenir una mena d’escuma. Entre d’altres, teniu dues possibilitats:

  • barrejar-la amb terra de jardineria a raó del voltant del 5%
  • posar el trinxat en el vostre cubell de matèria orgànica

El procés de recuperació industrial de l’acetat de cel·lulosa és més complex, però també inclou treure el tabac residual, molt fàcil de fer de forma mecànica. L’etapa següent és trinxar el filtre amb paper. Amb l’ajut d’una sèrie de consideracions es poden fabricar grànuls d’acetat de cel·lulosa per transformar-los finalment en peces de plàstic

La producció de burilles a tot Espanya s’estima al voltant de 2,5 t / dia. Sobretot per poblemes de recol·lecció, hi podria haver només una petita planta d’una producció d’1 t / dia