Transferència de tecnologia

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – 2 d’agost de 2020

Per experiència pròpia, sé que un procés de transferència de tecnologia abasta un mínim de tres persones. Ho he pogut confirmar en equips de transferència de tecnologia

Un esquema d’aquest procés el podem trobar en l’aeri de Montserrat. Hi ha dues estacions: la de dalt i la de baix, i una cistella que puja i baixa. La cistella duu la persona que informa les altres dues

Un becari de doctorat pot ser la persona que puja i baixa per informar els dos professors que ocupen el lloc de les oficines de dalt i la de baix

La SDRCA ha aplicat amb èxit aquest esquema per tal que una persona a Europa pugui arribar a comerciar a l’Àfrica. La persona de la cistella pot ser un africà immigrat o un expert en Àfrica

Puc assegurar que aquest sistema funciona bé, és l’enginyeria de la SDRCA. Les despeses d’aquest esquema són mínimes, però molt efectives perquè passen inadvertides

Aquest sistema forma part del nostre projecte global “Barcelona, drassanes per Àfrica”