Reciclatge

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – 23 d’agost de 2020

El Diccionari normatiu valencià defineix reciclar per transformar un material o un objecte usats perquè puga ser utilitzat de nou, encara que siga per un ús diferent de l’original

La SDRCA ha començat a dibuixar un projecte per al reciclatge de coses menudes com ara:

  • xapes de begudes
  • taps de plàstic
  • taps metàl·lics (per exemple, alumini)
  • taps de suro (naturals i sintètics)
  • encenedors populars
  • residus de tabac: fundes de plàstic, paper / cartró de paquets, burilles. La SDRCA ha desenvolupat tecnologies per vàries aplicacions

La SDRCA va arribar a un acord amb la seva comunitat de veïns per recollir taps de plàstic per a la Fundació SEUR (el projecte ha funcionat bé)

La SDRCA ha estudiat la situació a fons. Es considera que aquest punt de vista es podria ampliar barri per barri amb una brigada de persones que es fessin dipositàries dels residus a fi de dur-los a una planta de reciclatge. El projecte s’aniria ampliant paulatinament amb la col·laboració de diverses entitats municipals i populars

Podria ser una font d’ingressos