Realitats culturals africanes

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – 17 d’agost de 2020

No em considero un expert ni un especialista en Àfrica, però m’atrau el continent africà. La SDRCA (Barcelona, 2006) no té cap altre interès que apropar Àfrica en la societat que ens és pròpia

Han passat els anys, però la SDRCA manté encara els seus principis fundacionals: difondre les realitats culturals africanes. Hem tingut i encara continuem tenint molts col·laboradors que mantenen viva la flama de la justícia

El Catecisme ens assenyala 4 menes de pecats: de pensament, de paraula, d’obra, i d’omissió. Considerem que nosaltres no ens podem permetre descuidar d’aquest continent tan poblat, amb una sèrie de hàndicaps que no ajuden al desenvolupament d’aquests pobles

La SDRCA vol fer una nova crida a tots aquells que estan implicats en la bona marxa dels diferents pobles d’Àfrica. La SDRCA sap que hi ha molts països africans fan reals esforços de cara al complet desenvolupament de les seves societats

La SDRCA publica webs, llibres, videos, etc. que acostin els ciutadans de casa nostra a les realitats culturals africanes. Hem suggerit a bastament que els que estimen l’Àfrica aportin documents per publicar-los als nostres webs

Gestos com aquests ajuden a comprendre millor les realitats culturals africanes