Pobles encallats

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – 4 d’agost de 2020

Gairebé tot després d’aterrar la televisió a les nostres llars, TVE (l’única emissora a l’època) ens fornia reportatges sobre pobles encallats d’Àfrica. Era normal que hi sortissin homes i dones gairebé nus que vivien com podien

També sabem que l’ocupació europea d’Amèrica va generar dos tipus de persones: els indígenes i els colonitzadors. No podem atribuir la paraula indígena a pobles encallats d’Àfrica perquè en la seva major proporció són indígenes.

Aquesta situació no permet utilitzar la paraula indígena perquè tots els africans que hi viuen són indigenes. Permeteu-me que els anomeni pobles encallats

Sé de primera mà que molts governs africans fan esforços importants per importar-los a les societats africanes actuals, Per exemple, el govern del Camerun aconsegueix l’èxit en la seva incorporació. Quan aquests pobles ja estan a punt per entrar en societat, es fa una gran festa amb una munió d’objectes que recordin l’efemèride

Sóc concient que, encara que aquests pobles hagin superat els estàndards, no seran encara iguals que la resta, però els més joves tindran més oportunitats. El progrés total serà esglaonat en el temps

Algunes agències de viatges fan viatges per als europeus que els agrada la xixa, però jo crec que no es pot comerciar amb carn humana. No hi ha pudor ?