Nois i noies

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – 16 de maig de 2019

Tant noies com noies, arribats a certa edat, saben fer un esborrany del que serà la seva vida laboral. Per què voler dirigir més les noies que els nois ?

Noies i nois pertanyen a diferent gènere, però això, en què influeix realment? El pes de la vida està caient tant en uns com els altres. Ara bé, les noies tenen el dret i l’obligació de tenir fills sigui del gènere que siguin

No podem canviar la biologia per molta filosofia que s’hi vulgui introduir, ara hi ha una mania per anivellar nois i noies a l’hora de triar professió. Està clar que hi ha feines que són més de dones que d’homes, vol dir res això? Naturalment gens. Les noies et diran quina feina volen fer, però no perquè sigui considerades inferiors sinó perquè són diferents

La meva visita a Rússia d’encara no fa vint anys va permetre veure que hi havia moltes noies fent de paleta. Encara que des de la nostra perspectiva fer de paleta no vol dir res, no hem de forçar la màquina dins unes tradicions diferenciades

Universalment es compleix allò que els romans van diferenciar: matrimoni i patrimoni. Matrimoni són les coses de la mare: els fills i la llar. Moltes noies s’espavilen en contractar d’altres noies perquè s’ocupin des seus fills. Patrimoni són les coses dels pares: assegurar que el matrimoni tingui suficient viabilitat

El pare esdevé el xèrif de tot el pot perjudicar mares i fills. És el màxim protector de la unitat familiar a la qual cosa també hi ajuden les mares

Fa temps que tenim la passa de separacions i divorcis, plagues que entre tots hauríem d’evitar perquè és possible. Són relativament pocs els matrimonis que es trenquin en una situació de donar seguretat als fills

Hi ha d’altres casos en què els matrimonis es desfan quan tenen els fills col·locats. Sens dubte, un mal exemple. Hi ha trencaments que són inevitables com els homes han arrencat a buscar d’altres dones per diversió. Una mare no ho pot tolerar això

El sistema pel qual una mare contracta una noia perquè cuidi els seus fills és geogràficament important quan la mare s’hi juga un lloc de treball. Tal com estan afavorint les lleis, els pares tenen més opcions per a la cura dels fills

Contractar una noia és molt bo perquè permet diàriament el retrobament de la família alhora que permet l’empoderament de la dona. Aquest sistema s’ha generalitzat en les últimes dècades, donant molt bons fruits