Immigració

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – 18 de setembre de 2020

Segons el Diccionari normatiu valencià, immigració és un moviment migratori vist des de la perspectiva del lloc d’arribada dels individus que es desplacen.

Així mateix, migració és el desplaçament d’individus o pobles d’un país o regió a una altra, per raons econòmiques, polítiques o socials

Emigració és el moviment migratori vist des de la perspectiva del lloc de sortida dels individus que es desplacen

La meva memòria em diu que a finals dels anys 70 van començar unes immigracions estrangeres segons veia agafant el metro. Aquestes immigracions han perdurat durant el temps. Es pot dir aleshores que fa ben bé uns quaranta anys en què s’acull persones d’altres països

Ara, com a resultat, s’acullen persones d’una gran part del món: nacionals de la Unió Europea, de l’Àfrica, d’Hispanoamèrica, Àsia (sobretot del Pakistan i de la Xina). Anteriorment, del nostre país emigraren moltes persones amb unes destinacions europees o americanes

Quan vaig tornar del meu primer viatge als Estats units, el meu director em va preguntar com m’havia anat. Jo li vaig dir: “molts americans a Amèrica”. Em va contestar: “Amèrica és un país d’immigrants…” Sí, és veritat

En efecte, les migracions no són cosa moderna perquè entenc que sempre hi ha hagut migracions. És una història sempre actual en un sentit o un altre. Sovint, la gent fa una mena de broma càustica per fer front a aquestes migracions fins que aquestes persones estrangeres troben lloc on aixoplugar-se.