IDH

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – 6 de setembre de 2020

L’índex de desenvolupament humà (IDH) és un indicador de desenvolupament humà per comunitat, elaborat pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD)

És un indicador sintètic dels èxits mitjans obtinguts en les dimensions fonamentals del desenvolupament humà, és a dir, tenir una vida llarga i saludable, adquirir coneixements i gaudir d’un nivell de vida digne. L’IDH és determinat per la mitjana aritmètica dels índexs normalitzats de cadascuna de les tres dimensions

La dimensió de la salut s’avalua segons l’esperança de vida a l’néixer, i la de l’educació es mesura pels anys mitjana d’escolaritat dels adults de 25 anys o més i pels anys esperats d’escolaritat dels nens en edat escolar. La dimensió de el nivell de vida es mesura d’acord amb el PIB per cápita

L’IDH sorgeix com una iniciativa de l’economista pakistanès Mahbub ul Haq per classificar els països a partir d’altres variables que no fossin les usades tradicionalment en economia (producte intern brut, balança comercial, consum energètic, atur, etc.), en educació (Índex d’alfabetització, nombre de matriculats segons nivell educacional, etc.), en salut (taxa de natalitat, esperança de vida, etc.) o en altres àrees (despesa militar)

L’IDH busca mesurar aquestes variables a través d’un índex compost, per mitjà d’indicadors que es relacionen en els tres aspectes esmentats en forma sinòptica

És calculat des de 1990 pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) d’acord amb el treball de recerca de l’economista pakistanès Mahbub ul Haq realitzat el 1990. En gran part, es basa en les idees desenvolupades per Amartya Kumar Sen (Nobel 1998, economia ètica), nascut a Bengala Occidental (1933)

L’IDH és un nombre [0,000, 1,000] que expressa el desenvolupament d’una comunitat humana. Cada país té un tal índex que es pot mesurar d’una forma periòdica. No és cap entelèquia perquè defineix molt bé el desenvolupament humà de qualsevol part del món

Quan vaig ser al Camerun, vaig caure en un error. Vaig notar que quan jo parlava amb els meus socis, en les innombrables visites que vam fer, les meves paraules queien en el buit. No ho vaig lligar amb l’IDH, però era així. No era una qüestió d’intel·ligència sinó una distància que impedia l’eco

L’IDH d’Espanya és d’uns 0,893 (lloc 25, mundial). L’IDH del Camerun és d’uns  0,563 (lloc 150, mundial). L’IDH ponderat d’Àfrica és d’uns 0,535 punts, que estaria situat en el lloc mundial 149. Aquesta distància és suficient per veure les coses de manera diferent

Hi ha països africans amb un  IDH important (Algèria, Botsuana, Egipte, Gabon, Líbia, Maurici, Seychelles, Sud-àfrica, Sàhara Occidental, Tunísia amb 0,759, 0,728, 0,702, 0700, 0,708, 0,796, 0,801, 0,707, 0,700, 0,735)

Tanmateix, hi ha països africans amb un IDH baix o molt baix (<0,5): Burkina Faso, Burundi, Centreàfrica, República Democràtica del Congo, Djibouti, Etiòpia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Lesotho, Libèria, Malawi, Malí, Moçambic, Níger, Sierra Leone, Somàlia, Sudan Jussà, Togo, Txad

Cal recordar que aquests índexs no tenen res a veure amb la intel·ligència de les persones. Està més aviat condicionat per l’ambient on viuen

Font: wikipedia