Drassanes

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA – Les Corts – 14 de setembre de 2020

SDRCA, Assoc. titula totes les seves activitats amb l’eslògan “Barcelona, drassanes per Àfrica”. Segons un senegalès som l’única entitat que vincula Barcelona amb Àfrica, la qual cosa l’inquietava. L’enllaç entre Barcelona i Àfrica és la paraula drassanes (2009)

Segons el Diccionari normatiu valencià, una drassana és el lloc on es contrueixen i reparen embarcacions. La nostra metàfora vol dir que drassanes és el lloc on es fabriquen i produeixen tota mena d’eines i coses útils per Àfrica

SDRCA, Assoc. parla així de cooperació internacional, no a nivell de beneficiència sinó en el marc del comerç més ben definit. Barcelona pot arribar a ser per la seva posició geogràfica una base del pont que s’assentaria també a l’Àfrica

Amb l’assentiment de persones d’ascendència africana radicades a casa nostra, SDRCA, Assoc. també voldria inaugurar el Parlament africà de Barcelona. Aquests africans hi veuen més utilitats que no pas nosaltres…!