Comunitats culturals

Josep Juanbaró – [email protected], SDRCA, 11 de juliol de 2020

Segons el Diccionari normatiu valencià, antropòleg és la persona especialista que estudia científicament l’ésser humà. L’antropologia cultural es dedica a estudiar la cultura humana atenent les seves varietats i les adaptacions que s’hi han produït com a conseqüència de les relacions socials i biològiques

Fa relativament poc que els antropòlegs han desestimat des d’un punt de vista científic el mot raça en les seves consideracions. Han substituït aquest mot per “comunitat cultural” perquè hi caben diferents persones amb diverses característiques biològiques

Conseqüentment, el mot racisme desapareix dins un context científic, però no les seves conseqüències perquè són pròpies dels conflictes entre comunitats culturals. El Diccionari normatiu valencià fa referència a un conflicte generat per una doctrina que propugna la supremacia d’un grup cultual sobre un altre, justificant l’explotació econòmica, la segregació racial i, fins i tot, la destrucció física del grup considerat inferior

Donem pas a les diverses persones perquè s’identifiquin com a membres de diferents comunitats culturals. És un exercici útil per eradicar conflictes entre comunitats culturals