Afroascendència

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 6 de novembre  de 2020

Estic personalment molt interessat de saber com conviuen a casa nos les persones d’ascendència africana. Es pot dir que aquesta inquietud és un dels pilars d’aquesta revista cultural independent

Jo, en el seu moment, em vaig impregnar de les polítiques d’immigració de les nostres autoritats. Vaig combinar aquestes línies d’actuació amb els meus coneixements propis d’altres països on he viscut durant temporades prou llargues per conèixer com hi vivien. Conseqüentment, afegeixo les meves vivències en aquests països com a immigrat temporal

Fa anys que vaig conèxer un doctor en Antrologia. La seva tesi anava del Senegal. Va comentar que a aquest país les persones s’agrupaven per ètnies amb normes clares en el cas de mestissatge cultural. Em va comentar que, en els anys de més arribada d’africans, va proposar que també a casa nostra s’agrupessin els africans per ètnies. Ningú li va fer cas

La idea més imperant en aquells dies era dispersar tant com fos possible les persones d’ascendència africana. No sé exactament com ha acabat tot això, però la meva impressió és que, tot i les noves cultures africanes, les coses han quedat en general així: dispersats en gran part. Cal tenir en compte que gairebé tots els països africans estan representats en la nostra societat

És necessari integrar totes les ètnies africanes presents a casa nostra. Sobretot perquè els seus fills tinguin en la nostra societat un lloc on viure i poder mirar el futur sense cap discontinuïtat