Lusaka

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 16 de març de 2022

Lusaka és la capital de Zàmbia, de la província de Lusaka i del districte homònim, a més de la ciutat més poblada del país. Està localitzada a la zona centre-sud de Zàmbia, sobre un altiplà a 1279 metres d’altitud.

Va ser fundada com a ciutat colonial el 1905 sobre un poblat preexistent. L’any 2000 posseïa una població de 1.640.000 habitants. Es creu que aquest cens no va ser complet, i que la població real ronda els dos milions. La seva àrea metropolitana ocupa uns 360 km², malgrat això la ciutat en si és petita; el districte financer no supera els 2 km².

El seu carrer principal és Cairo Road, on es poden trobar diversos edificis institucionals i comercials. El carrer és en realitat el nom que rep la secció de la Gran Carretera del Nord que travessa la ciutat.

A Lusaka es parlen principalment dos idiomes: anglès i chichewa o nyanja. Només el primer és oficial al país.

Lusaka té un gran nombre de comerços, mercats i basars. La ciutat ha crescut des de la seva capitalitat fins a ser una barreja entre petit nucli colonial i rural i gran

Segons el cens de Zàmbia de 2010, la població de Lusaka era de 1.715.032 habitants, dels quals 838.210 eren homes i 876.822 dones. Això va representar un augment del 58 per cent des del cens de 2000, i el ciutat ha continuat creixent ràpidament amb una població estimada de 2,731,696 en 2020.

Encara que l’àrea va estar històricament al límit entre el territori dels Soli i els pobles Lenje, la Lusaka moderna no té un sol grup ètnic dominant, amb presència de totes les tribus de Zàmbia.

Aquest és el resultat d’una extensa migració de totes les àrees del país a la ciutat, així com la política del govern “One Zàmbia, One Nation” que encoratja els empleats del govern a treballar a tot el país , independentment de la seva àrea d’origen. Encara que la majoria de la població és africana i d’origen pobles bantus, també hi ha alguns residents a llarg termini no bantus a Lusaka.

Això inclou gent blanca, alguns dels quals descendeixen d’immigrants que es van assentar al voltant del ferrocarril a l’època colonial i indis que parlen Gujarati, el nombre del qual ha augmentat des de la independència de Zàmbia. Molts d’aquests residents no africans tenen la ciutadania de Zàmbia

Igual que amb la resta de Zàmbia, l’anglès és l’idioma nacional oficial a Lusaka i s’usa en l’educació des del cinquè grau a l’escola, a l’edat d’11 anys, fins a la universitat, idioma utilitzat per les grans empreses, la majoria dels diaris i mitjans de comunicació, així com pel govern.12 13 La llengua franca de la ciutat fins a la dècada de 1980 era l’idioma nyanja, portat per immigrants de la Província Oriental .

Des de llavors, però, amb l’augment de la migració des del Cinturó de Coure, hi ha hagut un ús creixent del Bemba entre els residents de la ciutat, fet que va portar a un idioma híbrid a Lusaka conegut com Town Nyanja. Aquest idioma es basa en el nyanja, però incorpora vocabulari d’anglès i bemba, així com l’idioma nsenga.

Font: wikipedia