Barcelona Drassanes per Àfrica

Presentació – Presentación – Apresentação – Presentation – Présentation

Drassanes per Àfrica és una iniciativa que pretén donar a conèixer arreu del món les realitats culturals africanes. Drassanes per Àfrica no és només una revista sinó que vol ser un punt de trobada d’africans o africanistes que vulguin exposar o aprendre tot allò relatiu a Àfrica, on s’han forjat i conviuen tantes cultures.

Tota persona té en aquesta revista un lloc on compartir aquells coneixements que puguin ser d’interès cultural. Tothom està convidat a escriure o llegir-la. Drassanes per Àfrica és una revista sense finalitats comercials que té com a únic objectiu el Saber.

Drassanes per Àfrica és una iniciativa per projectar les realitats culturals africanes a Barcelona i el seu entorn.

La cultura d’un poble es manifesta no només a través de les Arts i les Lletres sinó que també a través de la forma de ser de les persones que el configuren. Les interaccions internes i externes s’expressen en el dret, en el comerç, a l’empresa, en l’organització social, en la família, en la religió, en la tecnologia, en la medicina, en l’educació, … La cultura està molt condicionada pel clima, el medi i la història.

Les relacions entre Europa i Àfrica són mil·lenàries. No obstant això, hi ha un cert grau de desconeixement per la nostra part de les cultures africanes. www.drassanes-per-africa.org és la revista digital on poden convergir tots aquells coneixements que ens poden faltar per adonar-se de tot allò que és necessari per a una estreta col·laboració de persones a banda i banda de la Mediterrània.

Una característica de Drassanes per Àfrica és que no té cap finalitat de lucre. Drassanes per Àfrica està oberta a tota aquella persona que vulgui enaltir.

Els objectius últims d’aquesta revista digital són aconseguir una àmplia difusió de coneixements i de vivències personals per anar creant un estat d’opinió dels seus lectors, tot basat en una creixent exigència de la qualitat dels articles.

També pretén despertar la curiositat, que ajudi anar més enllà, en uns moments de creixents moviments de persones, que van i vénen, marcats per la interdependència dels habitants de Euráfrica. Drassanes per Àfrica és un punt de trobada per a la reflexió i el major coneixement.

DSC1216

Crida als africans

L’associació sense afany de lucre SDRCA (Societat per a la Difusió de les Realitats Culturals Africanes) és una iniciativa per fer saber d’Àfrica i els africans.

La SDRCA (2006) disposa de dues revistes electròniques culturals independents:

“La veu d’Àfrica” va sortir el 2004, però la BDxÀ va ser posterior.

L’esperit de les dues revistes és complementari. “La veu d’Àfrica” s’expressa en castellà i català. La BDxÀ vol tenir un caire més internacional, admet contribucions en anglès, francès, italià o portuguès (llengües al seu dia colonials).

La SDRCA fa una crida a les persones africanes o simpatitzants perquè contribueixin tant a LvdA com a BDxÀ.