VICHY CATALAN

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 d’octubre de 2018

El VICHY CATALAN és una aigua de deu mineromedicinal, on s’afegeix diòxid de carboni que al respirar traiem fora. Cal recordar que aquesta quantitat de gas no fa cap mal a la salut. VICHY CATALAN té unes característiques úniques, les bombolles que li donen un tast especialment agradable

L’envàs de VICHY CATALAN sol ser de dues menes, de vidre i de PET (plàstic molt corrent en begudes). Els envasos de vidre són els de 250 mL, de 500 mL, i de 1.000 mL. L’envàs de l’ampolla d’1,20 L sol ser de PET

Les modalitats menors es tapen en xapa. La d’1,00 L va amb tap de rosca metàl·lica i la d’1,20 L amb tap de rosca de plàstic

El reciclatge es fa en contenidor de vidre o en contenidor de plàstic, respectivament. Els taps metàl·lics poden anar al contenidor d’envasos

És molt important de beure’n ben fred