Urbanisme

Josep Juanbaró, info@sdrca.bacelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 22 de març de 2021

El Diccionari normatiu valencià té tres entrades per definir urbanisme:

  • Ciència i tècnica de l’ordenació de les ciutats i el territori
  • Conjunt de normes i disposicions tècniques, administratives, poblacionals, socials i econòmiques que es referixen al desenrotllament harmònic, racional i humà dels centres habitats
  • Part del dret administratiu que establix el règim jurídic, l’ús i l’aprofitament urbanístic del sòl articulant un conjunt d’instruments i tècniques d’ordenació

Són tres definicions que es complementen entre si als efectes que ens ocupen: l’urbanisme a l’Àfrica. Són populars les gran ciutats que hi ha al continent africà: per exemple, El Caire, Nairobi o Johannesburg, entre moltes

El DUOT és el departament de la Universitat Politècnica de Catalunya que imparteix els ensenyaments d’Urbanisme de grau, màster de recerca i doctorat a les dues Escoles Tècniques Superiors d’Arquitectura: la de Barcelona i la del Vallès. L’ensenyament de màsters professionals de tercer cicle es realitza també a la Fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya.

De la mateixa manera que enginyeria química i química industrial han d’anar juntes, per complementar-se, urbanisme i ordenació del terrirori també han d’anar juntes per tal que el país no es divideixi entre ciutats i la resta

Vaig comentar el cas de Nairobi, redactat per un nostre corresponsal britànic, a una dona d’una associació espanyola del consum. Em va parlar de més oportunitats malgrat viure en la misèria, però jo no sóc partdari de grans ciutats. Madrid i Barcelona són conurbacins d’uns 5 milions d’habitants, un pèl més Madrid que Barcelona. Personalment, mai havia considerat que aniria a viure a una gran ciutat, però Barcelona em va xuclar. Aquí neix la necessitat d’ordenar bé el teritori

Molt desconec de l’arquictectura i d’urbanisme, però estic a l’aguait del que els països africans ordenen els seus territoris. Considero aquest tema clau en la cooperació internacional