Unió Africana

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 24 de març de 2021

La Unió Africana (pel seu acrònim: UA) és una unió política formada per 55 Estats africans, té com a objectius la promoció de la unitat i la solidaritat entre els seus membres, l’eliminació dels vestigis de el període colonial, coordinar la cooperació per al desenvolupament, salvaguardar la sobirania i promoure la cooperació internacional en el marc de l’Organització de les Nacions Unides (ONU)

La UA es va crear el 26 de maig de 2001 a Addis Abeba i va començar a funcionar el 9 de juliol de 2002 a Durban (Sud-àfrica),  reemplaçant a l’Organització per a la Unitat Africana (OUA). Les decisions més importants de la UA són preses per l’Assemblea de la Unió Africana, una reunió semestral de caps d’Estat i de govern dels seus estats membres. El secretariat de la UA, la Comissió de la Unió Africana, té la seu a Addis Abeba, capital d’Etiòpia

La Unió Africana és membre observador de l’ONU

El Departament de Pau i Seguretat és l’encarregat de dur a terme els objectius d’aconseguir pau, seguretat i estabilitat de la Unió Africana (UA), en el seu article 4 (h): “el dret d’intervenció en un estat membre després una decisió de l’assemblea en relació amb circumstàncies greus, concretament: crims de guerra, genocidi i crims contra la humanitat “.

Així, un dels objectius principals de la UA és la de promoure “la pau, la seguretat i l’estabilitat en el continent” (Protocol sobre la creació d’el Consell de Pau i Seguretat de la UA aprovat a Durban, Sud-àfrica, al juliol de 2002). Per això compta amb diversos pilars que conformen l’anomenada Arquitectura de Pau i Seguretat. El pilar principal és un Consell de Pau i Seguretat, a imatge i semblança del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, però amb tots els seus 15 estats membres electes cada 2 o 3 anys. El Consell és l’òrgan competent per desplegar missions que, al seu torn, les ha de portar a terme per la Força Africana de Reserva, una reserva de contingents militars i civils de diversos països preparada per ser desplegada en missions d’observació i altres intervencions en els estats membres previstes en l’acta constitutiva

Des de la creació de la UA en 2002 fins al 2014 hi ha hagut més d’una desena de cops d’estat en el continent. Malgrat que les guerres interestatals han disminuït, els conflictes armats locals i intraestatals segueixen causant milers de víctimes i greus violacions de drets humans. Les missions de les forces africanes presenten moltes debilitats, entre elles, sovint, la manca de formació adequada dels seus tropes

A principis de 2015 la Unió Africana tenia missions militars actives a Darfur-Sudan (UNAMID, operació híbrida amb l’ONU, des de 2007), Somàlia (AMISOM, des de 2007) i la República Centreafricana (Misca, des de 2013). Les operacions completades inclouen Sudan (AMIS, 2004-07), Burundi (AMIB, 2003) i Comores (2008).

La Unió Africana exerceix una funció crucial per aconseguir una major cohesió entre els estats membres de la UA i altres organitzacions de diferents àmbits

Fonts: wikipedia