Subsistència

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 9 de febrer de 2021

D’acord amb el Diccionari normatiu valencià, es pot definir economia de subsistència aquella que està basada en el conjunt de mitjans necessaris i impescindibles per a la vida humana

Sovint es llegeix de textos publicats per organitzacions humanitàries que una gran part dels africans viuen mitjançant economies de subsistència. Dit axí, es pot arribar a pensar que molts dels africans que viuen segons economies de subsistència tenen la vida en perill

No fa pas massa anys que en els nostres territoris vivien segons aquests estàndards de subsistència. En èpoques properes moltes cases de pagès s’alimentaven dels seus horts i del seu bestiar, sense haver de passar privacions de cap mena

Amb la revolució industrial començaren migracions a ciutats perquè hi havia més mercats de tota mena

En temps de la guerra d’Espanya, economia de guerra, sí que hi podien haver privacions de tota mena, però generalment tothom continuava vivint de l’economia de subsistència excepte aquelles persones que fugien de les bombes

Jo aposto perquè les organitzacions humanitàries a l’Àfrica hi continuïn donant serveis fins que tothom arribi com a mínim a les economies de subsistència

Faig aquesta reflexió per adonar-nos que nosaltres no som tan lluny dels africans encara que hi hagi distàncies temporals