Ponderació

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de juny de 2019

Feu la mitjana ponderada de l’índex de desenvolupament humà dels països africans mediterranis

Ponderar al Diccionari normatiu valencià vol dir atribuir un pes (a un element d’un conjunt) a fi d’obtenir la mitjana ponderada

Marroc 35330305 0,667 23565313,44
Algèria 42200000 0,754 31818800,00
Tunísia 11725253 0,735 8618060,955
Líbia 5670688 0,706 4003505,728
Egipte 98771387 0,696 68744885,35
 Total 193697633 0,706 136750565,5

La mitjana ponderada de l’idh als països mediterranis de l’Àfrica és 0,706