Per un debat nacional exemplar

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 d’abril de 2017

Espanya té un parell de problemes cronològicament importants. El problema més gran és a l’ensenyament, sobretot en l’ensenyament obligatori

És clar que les coses no van bé. Els problemes s’han enquistat, seguint una política de tapar forats a tots els nivells

És un problema de difícil solució perquè segueix un model secular. Les classes magistrals han fracassat. La gravetat és extrema en nois i noies que furguen per abandonar el col·legi amb una formació estrictament deficient

Aquest col·lectiu accedirà al món laboral amb una manca molt gran de coneixements. Cal incidir en els mecanismes de l’aprenentatge

L’altre problema tan important, i en gran part degut a una mala formació són les relacions laborals.

Aquest és el fet determinant no només amb ressò sobre la marxa del país sinó a nivell personal dels dos actors principals del món laboral

Encara segueix el model desarrollista dels anys 60, moltes persones estan desenvolupant unes activitats migrades per la manca de coneixements

Tot i que un títol accepta el nivell intel·lectual que ha desenvolupat una persona, sovint no és suficient per a un bon nivell laboral. Aquestes observacions estan encarades als dos col·lectius laborals, la direcció i la tropa

S’hauria de fer un debat objectiu en com enfocar la necessària competivitat tan a nivell nacional com internacional. Adreçar l’ensenyament i el treball serviria per forjar aquests processos en països menys desenvolupats