Oenagés

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 20 d’octubre de 2020

La popularitat aconseguida per les sigles ONG va dur a la Real Academia Española a encunyar una nova paraula en castellà: oenegé. La Vanguardia la va incorporar també en català com a oenagé

Què és una oenagé ? una organització d’iniciativa social, independent de l’Administració pública, que es dedica a activitats humanitàries, sense fins lucratius (RAE)

SDRCA, Assoc. és també una oenagé D (Madrid, 2015). Una OngD és una d’aquestes organitzacions per al Desenvolupament

La nostra oenagé D es dedica fonamentalment a augmentar el nivell de vida de persones africanes, a llur formació i a llur salut en benefici de l’augment de l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

La missió de l’oenagé SDRCA s’ha centrat en 21 països africans quant a l’augment del nivell de vida (21 països en les 5 macroregions africanes). La formació ha arribat a Zimbàbue, el Camerun i el Senegal. La intervenció en salut s’ha centrat al Camerun