Oenagés

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 18 de novembre de 2020

SDRCA, Assoc. (Barcelona, 2006) és també una OngD (Madrid, 2015). SDRCA, Assoc. fa èmfasi en la cooperació internacional. SDRCA, Assoc. va posar tota la carn a la graella per construir una fàbrica de totxos a Mfou (el Camerún) al costat d’un centre de salut i de formació pels seus empleats i famílies, però no ens en vam sortir degut als seus socis camerunesos

A part del mecanisme que van utilitzar per furtar-nos, vam aprendre molt de la cooperació internacional. L’ambaixada espanyola al Camerun ens va dir que eren pràctiques esteses en aquest país de l’Àfrica tropical

Consultada l’African Association of Universities, ens van dir que presumiblent els socis camerunesos no tenien els objectius clars…! Crec que aquest argument no justifica els actes d’espoli. Es van oferir com a mitjancers en el tema, però ho vam desestimar pe no haver de perdre més diners

Les sigles Ong signifiquen Organització no governamental. OngD vol dir Ong de Desenvolupament. La Real Academia Española, a l’empara de la popularitat de les Ong, va crear una nova paraula: oenagé, en català, i introduïda per La Vanguardia sense majors problemes