Mediterrània

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 11 d’abril de 2021

La Unió per la Mediterrània (UpM) és una organització intergovernamental formada per un total de 42 països d’Europa i de la conca mediterrània: formen part d’aquesta organització dels 27 estats membres de la Unió Europea, i els 15 països socis mediterranis de nord de Àfrica, Orient Mitjà, i sud-est d’Europa.

Es va fundar el juliol de 2008 a la Cimera de París per a la Mediterrània, amb l’objectiu de reforçar el Partenariat Euromediterrani (Euromed) creat el 1995 i conegut com a Procés de Barcelona.

La UpM té com a finalitat promoure l’estabilitat i la integració en tota la regió mediterrània. Constitueix un fòrum de debat de qüestions estratègiques regionals sobre la base dels principis de coapropiació, presa de decisions conjuntes i responsabilitat compartida entre les dues ribes de la Mediterrània. El seu objectiu principal és millorar la integració nord-sud i sud-sud a la regió mediterrània per així potenciar el desenvolupament socioeconòmic dels diferents països que la componen i assegurar la seva estabilitat.

Mitjançant les seves accions, la institució se centra en dos pilars bàsics: impulsar el desenvolupament humà i promoure el desenvolupament sostenible. Amb aquesta finalitat, es dedica a identificar i a donar suport a projectes i iniciatives de caràcter regional de diversa envergadura que aprova després d’una decisió consensuada entre els 42 països membres. Aquests projectes i iniciatives se centren en 6 àrees d’activitat seguint el mandat dels estats membres de la UpM:

El desenvolupament empresarial
L’educació superior i la investigació
Els assumptes socials i civils
L’energia i l’acció pel clima
El transport i el desenvolupament urbà
L’aigua i el medi ambient

Font: wikipedia