La Xina a l’Àfrica

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 21 de març de 2021

Les relacions econòmiques entre la Xina i l’Àfrica, una part de les relacions més generals entre Àfrica i Xina, van començar al segle VII i continuen fins als nostres dies. Actualment, la Xina busca recursos per al seu creixent consum i els països africans busquen fons per desenvolupar les seves infraestructures.

Es proposen projectes estructurals a gran escala, sovint acompanyats d’un préstec “tou”, als països africans rics en recursos naturals. La Xina sol finançar la construcció d’infraestructures com ara carreteres i ferrocarrils, preses, ports i aeroports. De vegades, les empreses estatals xineses construeixen infraestructures a gran escala als països africans a canvi d’accedir a minerals o hidrocarburs, com el petroli.

En aquests contractes de recursos per a infraestructura, els països d’Àfrica utilitzen aquests minerals i hidrocarburs directament com a forma de pagar la infraestructura construïda per les empreses xineses.

Tot i que les relacions es duen a terme principalment a través de la diplomàcia i el comerç, el suport militar a través del subministrament d’armes i altres equips també és un component important.

En la pressa diplomàtica i econòmica cap a l’Àfrica, els Estats Units, França i el Regne Unit són els principals competidors de la Xina. La Xina va superar els EUA el 2009 per convertir-se en el soci comercial més gran d’Àfrica. S’han signat acords comercials bilaterals entre la Xina i 40 països del continent. El 2000, el comerç entre la Xina i l’Àfrica ascendia a 10.000 milions de dòlars i el 2014 ja havia crescut fins als 220.000 milions de dòlars.

Font: wikipedia