Iteració matemàtica

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de juny de 2019

Iteració és l’acció i efecte d’iterar segons el Diccionari normatiu valencià. Iterar és repetir. En matemàtiques és una tècnica que s’empra quan la solució és molt difícil mitjançant càlcul numèric

 

x = 1 / (x+1)

Provem x = 1, el resultat és 1/2

Entrem 1/2, el resultat és x = 1/3

Entrem 1/3, el resultat és 0,75

Entrem 3/4, el resultat és 0,57

Entrem 0,57, el resultat és 0,64

Iterant fins el final, x = 0,618

 

Aquesta és una mostra dels CURSOS CURTS de matemàtiques