Governança

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 30 d’octubre de 2020

Veig en el s. XX el pitjor segle de la Història. Tanmateix, va demostrar que les ideologies del s. XIX no satisfeien les necessitats del món real

Avui dia han quedat règims més o menys dictatorials, o millor dit aptes per al govern de masses no sovint acostumades a la democràcia.

És rellevant que el president d’Egipte Abdelfatah Al-Sisi (2014) considerés en la seva elecció que els egipcis no estaven preparats per la democràcia, caldria esperar 25 anys més

L’Índex Ibrahim de Governança Africana (IIAG), establert el 2007, proporciona una avaluació anual de la qualitat de la governança als països africans. Compilat combinant més de 100 variables de més de 30 institucions independents africanes i mundials, l’IIAG és la col·lecció més completa de dades sobre governança africana.

L’IIAG proporciona un marc per als ciutadans, els governs, les institucions i el sector privat per avaluar amb precisió el lliurament de béns i serveis públics i els resultats de les polítiques a tot el continent. A més de ser una eina per ajudar a determinar i debatre el rendiment del govern, l’IIAG és un instrument de presa de decisions amb el qual governar.

La Fundació defineix la governança com la provisió dels béns polítics, socials i econòmics que un ciutadà té dret a esperar del seu estat i que un estat té la responsabilitat de lliurar-los als seus ciutadans. L’IIAG avalua el progrés en quatre categories conceptuals principals: seguretat i estat de dret, participació i drets humans, oportunitats econòmiques sostenibles i desenvolupament humà. Aquests quatre pilars s’omplen de dades que cobreixen elements de governança que van des de la infraestructura a la llibertat d’expressió i sanejament fins als drets de propietat.

El IIAG permet als usuaris comparar el rendiment de la governança en diverses dimensions a nivell nacional, regional i continental. Les puntuacions i els rangs estan disponibles per a tots els anys a partir del 2000, cosa que permet analitzar les tendències al llarg del temps. Totes les dades subjacents que s’utilitzen en la construcció de l’IIAG estan disponibles de forma gratuïta i es publiquen de forma transparent juntament amb una metodologia completa.

Font: wikipedia