Desenvolupament socioeconòmic

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona / viquipèdia – SDRCA – Les Corts – 25 d’abril de 2017

El món està evolucionant encara que en molts casos lentanent. Ara organismes internacionals no parlen de països pobres.

Al costat dels països desenvolupats només hi ha països en desenvolupament. L’economia dels països en desenvolupament gira al voltant de la inculturació dels seus habitants

Molt sovint els països en desenvolupament depenen en gran mesura del sector primari (agricultura, caça, ramaderia, pesca, silvicultura, explotació forestal, mineria extractiva), allò que es cull o recull del medi ambient

Al voltant d’aquest sector primari es desenvulopa una economia de segon sector, indústria de transformació o manufacturera. Hi ha molts països que han desenvolupat tota aquesta indústria de suport, però vénen els productes de terra o mar

La indústria era o és un sector cabdal que serveix d’indicador del grau de desenvolupament d’un país encara que no sigui majoritari. El sector secundari és el que dóna productes finals com ara la indústria, el refinament de productes minerals o hidrocarburs, la generació d’energia o la construcció

El sector terciari o de serveis ha tingut una gran evolució en països desenvolupats o inclús han arribat a ser el modus vivendi principal de països en desenvolupament.

Aquest sector inclou les activitats de transport, distribució i venda dels béns d’un productor al consumidor, com és el cas de les vendes minoristes i majoristes. També inclou serveis personalitzats com ara l’entreteniment, restaurants, educació, bancs, turisme, els serveis de sanitat, les franquícies, els mitjans de comunicació i les companyies d’assegurances.

Es pot considerar el turisme com una forma d’ingressos considerables tant en països desenvolupats com en països en desenvolupament. El turisme podria ser contemplat una font de capitals necessària per al desenvolupament d’altres sectors

En els països desenvolupats la indústria és ja el pal de paller de l’economia encara que aquest no sigui el sector principal de l’economia del país

És una necessitat que els països en desenvolupament generin un sector secundari fort perquè és una garantia per a la seva societat. Un complement necessari per capitalitzar els processos industrials no pot ser altre que el turisme perquè és una activitat que fa guardiola

No és estrany que països africans se centrin en el sector primari perquè és el que han vist fer sempre, cal fer una empenta decisiva per expandir l’activitat dels sectors secundari i terciari.