Coronavirus

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de juliol de 2020

Com a document bàsic del judaisme, cristianisme i l’islam. La Bíblia (900 aC – 100) esmenta les valls del Tigris i de l’Èufrates (aproximadament l’actual Iraq) com a lloc d’aparició de home o de la humanitat

No en debades, els científics han demostrat l’existència de Sumèria (6700 aC – 3000 aC) com la primera civilització coneguda a la Terra, seguida de Mesopotàmia (5600 aC- 539 aC). Una altra gran civiltzació és la xinesa, però posterior (4700 aC)

Amèrica fou colonitzada fa uns 15.000 anys per pobles procedents de Sibèria

El desenvolupament de les societats africanes està poc documentada, una característica pròpia dels naturals d’Àfrica a excepció d’Egipte i Etiòpia. No és fàcil disposar d’un bon coneixement d’Àfrica perquè els africans tenen certa tendència a ocultar-la

Des l’arribada de la pandèmia del coronavirus a l’Àfrica poc se sap perquè la premsa en publica només certs articles. Encara menys dels efectes del virus sobre la població excepte de Sud-àfrica, el país més europeu de l’Àfrica negra

La SDRCA ha intentat saber-ne alguna cosa més amb els seus contactes a Accra (African Association of Universities), però sense èxit. La SDRCA ha promogut l’aparició d’imatges d’Àfrica a la televisió pública