Coordenades

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 27 de maig de 2019

Des d’una perspectiva de la química física, no puc negar les contribucions científiques extraordinàries d’Albert Einsten (1879-1955).

Aquests pensaments em vénen al cap pels recents avenços fets a partir del cos acadèmic: detecció de les ones gravitacionals i detecció fotogràfica d’un forat negre, tot previst en el llegat d’Einstein. Per mi l’aportació fonamental, sine qua non, és la introducció del temps en el sistema espacial de coordenades (t, x, y, z)

¿Podria ser que la realitat estés encara millor descrita tot hi afegint-hi una cinquena coordenada o inclús més?

Aquest pensament em causa una una gran ignorància. ¿Podria ser que trobant aquesta cinquena coordenada poguéssim trobar explicació en els miracles ? Dient això, podria ser acusat d’irreverent ? La cinquena coordenada podria ser l’espiritualitat, però, com mesurar-la ?

No només va fer miracles Jesucrist sinó tots el sants del calendari. Aquí queda i no puc anar més enllà.

Aquest món de la cooperació té una sèrie de paràmetres com l’esperança ponderada de vida al néixer o l’índex de desenvolupament humà. Incloure algun d’aquests paràmetres dins l’espai-temps, ens podria dir alguna cosa ?

El problema principal que hi veig és que els paràmetres són finits i no sabria com acoblar-los. Algú en podria aportar idees ?

De vegades ens autolimitem o ens ofeguem en un got d’aigua