Arquitectura africana

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 d’agost de 2020

L’arquitectura africana correspon a una àmplia varietat d’estils arquitectònics. Una llarga història de la seva història, els grups etnolingüístics que van poblar a l’Àfrica han tingut les seves pròpies tradicions arquitectòniques. En alguns casos, es poden identificar amplis estils, com ara l’arquitectura saheliana a l’Àfrica occidental. Un tema comú en una bona part de l’arquitectura africana tradicional és l’ús d’escala fractal: petites parts de l’estructura adossades a un parell similar a les parts majors com, per exemple, una zona circular feta de cases circulars.

Com a part major de tradicions arquitectòniques d’altres parts, l’arquitectura africana ha estat objecte de nombroses influències externes des dels períodes més temporals. L’arquitectura occidental també té un impacte a les zones costeres des de fines del segle XV i, actualment, és una font d’inspiració important per a molts edificis, particularment, a les grans ciutats

L’arquitectura africana usa una gran varietat de materials. En les seves estructures és possible un paratge, pal de fusta, barres, adob, terra apissada i pedra, amb una referència de materials d’acord amb cada regió: Àfrica del nord per la pedra i l’adob; Àfrica occidental pel fang i l’adob; L’Àfrica central per a la fusta i més materials bressolables; Àfrica oriental, variades; Àfrica meridional, per pedra, palla i fusta. Un mur a l’Àfrica del nord pot ser construït de pedra o de terra apissonada; a Àfrica occidental, de fang o adobe; a Àfrica central, de fusta; a Àfrica meridional, de fusta o pedra; i a Àfrica oriental, de tots aquests materials

L’arquitectura africana vernacular també fa ús d’una àmplia varietat de materials. En aquest tipus d’arquitectura es poden identificar nou àmplies categories d’estructures d’habitacions: 1. En forma de rusc; 2. Con en cilindre; 3. Con en els pols; 4. Hastial teulada; 5. Con piramidal; 6. Rectangle amb sostre arrodonit i pendent en els extrems; 7. Quadrat; 8. Cúpula o sostre pla en argila; 9. Quadrangular, al voltant d’un pati obert; 10. Con a terra