Africanisme

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 31 d’agost de 2020

Els coneixements d’Àfrica a casa nostra són asimètrics. Hi ha un mínim de dos grups que saben què és Àfrica. D’una banda tenim els autors de publicacions científiques del continent. D’altra banda tenim els coneixements personals dels empresaris que fan comerç a l’Àfrica. També ajuden les oenegés que tenen Àfrica com a camp de treball

Tanmateix, no s’han forjat coneixements a nivell de la gent del carrer. Sovint aquests coneixements no estan ben ponderats. Conseqüentment, a nivell popular els coneixements d’Àfrica estan mal coneguts. Inclús sembla que són tabú per activa i per passiva

Ara tenim a l’abast persones d’origen africà que ens poden ajudar pel boca-orella a comprendre millor els diferents pobles africans, però això sempre serà parcial. S’ha de trobar el sistema per projectar a la nostra societat les realitats culturals africanes

Tenim un escenari fins fa poc anys atípic per entendre millor les persones d’origen africà, però per això cal fer l’esforç adequat perquè les cultures africanes emergeixin en el nostre entorn

És un dret i un deure saber com pensen els diferents grups d’ascendència africana perquè ens permetin conèixer-nos millor. Les fites poden arribar a ser immenses perquè del coneixement mutu poden sortir projectes de gran abast a l’Àfrica

Projectes de tota mena: comercials, culturals,…