AcCell®

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 de gener de 2019

No fa masses anys que em va gravat que el consum relatiu de tabac a Espanya era d’un 24%. L’altre dia em diuen que actualment fuma el 34% de la població adulta. No sé si creure-m’ho perquè això seria un fracàs de la lluita antitabac. Alguns metges s’arrisquen a dir soto voce que fumar té efectes positius importants encara que no neguen que el tabac sigui dolent per la salut

La població a Espanya sembla ser que no arriba als 47 milions de persones. Imaginem que cap un 20% d’aquesta població són persones menors d’edat que de fet no fumen. Aleshores hi ha un substrat de 37 milions de fumadors del qual un 24% fuma. Això dóna menys de 9 milions de fumadors

Com es pot veure no disposo de dades suficients, però extrapolem aquestes dades de que es disposa. Hi ha un nombre important que fuma sense fumar amb la qual cosa hi ha molts fumadors i fumadores que consumeixen fins a uns 8 cigarrets cada dia. N’hi ha d’altres que fumen uns 20 cigarrets per dia. La resta pot fumar fins a dos o tres paquets cada dia. N’hi ha que fumen més cigarrets encara fins a quatre paquets o més. Aquests són els grans fumadors perquè no fumen més donat que també han de dormir…!

La unitat del tabac no sol ser el nombre de cigarretes sinó el paquet o la capsa de 20 cigarretes per paquet. Es fa una nova projecció, es venen fins uns 450.000 paquets cada dia si es considera que el consum mitjà del fumador sigui d’un paquet diari. No més dun 70% són cigarrets en un paquet de tabac que es pot avaluar a partir de la massa de la funda de plàstic, la del paper o paper cartó que visualitzem abans d’obrir-lo. Tots els residus de fumar són reciclables, incloent les burilles que pesen en total uns 0,28 g / burilla

La massa de burilles que es generen diàriament es pot estimar en 2,5 t de burilles diàries. Com que les burilles són de moment poc reciclades, es podria considerar una instal·lació que produeixi 1 t d’acetat de cel·lulosa diàriament, AcCell®